Jak na věc


budka pro kosy

Masivní dřevěné podlahy – dotek přírody i po Vánocích

    Vyvěšování ptačích budek je důležitým prvkem biologické ochrany lesa. Významně podporuje biodiverzitu přírodního prostředí. V městských parcích, nově založených zahradách, v blízkosti jehličnatých lesů nebo v převážně zemědělské krajině je vyvěšení budky jednou z možností, jak přilákat tento druh do blízkosti lidských obydlí.  Výroba budek vychází z metodik ČSOP a lze dle požadavků zákazníků provést různé úpravy.
    Přidejme k tomu vypalování mezí a stařiny, které ničí přezimující čmeláky nebo jejich hnízda, likviduje možnost hnízdění a nepříznivě ovlivňuje rostlinnou skladbu ve prospěch jednoletých rostlin a víme, proč čmeláků v přírodě ubývá.
    Čištění budek – budky je nutné čistit hned po druhém hnízdění začátkem září nebo alespoň v prvních podzimních dnech. Je to nutné proto, že se v hnízdech ukrývá nejrůznější hmyz (včetně parazitů) a ptáci z těchto důvodů znovu budky neosídlí. Čištění je potřebné provádět každoročně.
    Hlavní příčinou úbytku čmeláků je přechod k monokulturám, pro čmeláky to znamená ztrátu potravních zdrojů. Přílišná kultivace krajiny omezuje možnosti hnízdění a zimování čmeláčích matek. V některých oblastech může být příčinou úbytku čmeláků právě nedostatek vhodných hnízdišť.


 Hnízdní budka pro sýkorky – sýkorník

    Budky netopýrům slouží především k přespávání, často je využívají k páření i vyvádění mláďat. Budky jsou záměrně bez nátěru, který může být pro netopýry škodlivý. Netopýři mají dobrý čich a natřeným budkám by se mohli vyhýbat.
    Čmelákovník je vhodné umístit na stojánek dostatečně vysoko, aby dovnitř nemohli mravenci. Stojánek, na kterém úlek stojí, natřeme lepem proti mravencům, který neobsahuje žádný insekticid. Průnik mravenců zamezíme i lepovými pásky, které ovineme kolem stojánku.
    Vyvěšování ptačích budek je důležitým prvkem biologické ochrany lesa významně podporuje biodiverzitu přírodního prostředí. V nově založených zahradách, v blízkosti jehličnatých lesů nebo v převážně zemědělské krajině je vyvěšení budky jednou z možností, jak přilákat tento druh do blízkosti lidských obydlí.  Výroba budek vychází z metodik ČSOP a lze dle požadavků zákazníků provést různé úpravy.


Na rozdíl od ptačích budek, nebývají tyto budky okamžitě obsazeny a někdy trvá i pět let, než si je netopýři oblíbí.

    Dovnitř čmelákovníku je třeba vložit termoizolační přírodní materiál, k našim úlkům dodáváme bavlněnou cupaninu. Čím čmeláky krmíme – nalákat je můžeme na náhražku květního nektaru, kterou připravíme jako 50% roztok sacharózy. Pro vůni, aby jej čmeláci snáze lokalizovali, můžeme přidat na 1 litr roztoku několik lžic medu. Roztok povaříme 10 minut ve vodní lázni a uchováváme v lednici.  Roztok v malém množství nalijeme do malé nádobky, nejlépe do kovového nebo plastového víčka z lahví.
    Budky vyvěšujte v místech, kde je známo, že netopýři žijí, především tam, kde je málo přirozených dutin. Budky se vyvěšují maximálně tři na strom. Měly by se umístit co nejvýše, na závětrné a alespoň část dne osluněné místo. Okolí budky by mělo být vyčištěno, aby netopýři měli volný přístup k budce. Ideální jsou  lesíky, mýtiny a cesty, zvláště blízko rybníků, řek, mokřadů, jezírek apod.
    Dodávané hnízdní budky slouží ke zvýšení hnízdních možností kachen divokých. Budky se umísťují zpravidla na okrajích porostů vodních rostlin, a to na kůlech nad vodní hladinu tak, aby dno bylo cca 30 cmvysoko. Dostatečně stabilní je umístění na tři kůly zaražené do dna rybníka. Doporučuje se vložit do budky trochu suché trávy.
    Také pesticidy mají na čmeláky podobný účinek jako na včely a zvláště v jarních měsících občas dochází k úhynu včel a čmeláků v souvislosti s agrotechnickými zásahy.


 Hnízdní budka pro rehka – rehkovník     

    Vyvěšování budek – budka se vyvěšuje do lesa, sadů, parků, remízů, větrolamů apod. Pro vyvěšování se vybírá světlejší místo nebo polostín. Silný zástin nemá většina ptáků ráda. Proto je dobré vyvěšovat budky v době, kdy je ještě listí na stromě, protože po opadu listí se zdánlivě vhodné místo ukáže ve vegetační době jako přehoustlé a zastíněné. Budky vyvěšujeme otvorem spíše k jihu a východu, avšak všeobecně nejsou světové strany rozhodující. Daleko důležitější je orientace do průseku, paseky, stranou houštiny. Proto při krajích lesa umísťujeme budky raději otvorem do porostu nebo další řady stromů. V mladých kulturách zůstává mnoho budek neobsazených, ve starých listnatých porostech je tomu naopak. Při rozvěšování většího počtu budek je výhodné jejich rozmísťování podél cesty a průseku, což usnadní jak rozvěšování, tak i čištění a kontrolu budek. Budky mohou být velmi blízko sebe (15 – 20 m). Budky se vyvěšují nejlépe na podzim nebo brzy z jara, aby ptactvo mělo možnost včas se orient
    I když právě není období přikrmování, může se krmítko stát vhodným dárkem pro chataře, zahrádkáře nebo třeba pro děti, které rády převezmou péči o pravidelné doplňování krmiva a seznámí se zblízka s mnoha druhy ptactva.
    V zimním období nás spousta ptačích druhů opouští a vydává se na dlouhou cestu do příznivějších podmínek. Ale také spousta druhů u nás zůstává a určitě je přizpůsobena přežití v našich klimatických podmínkách. Přesto, zejména v blízkosti lidských sídlišť, přezimující druhy rády přijmou naši pomoc formou dobře zásobeného krmítka.  Všem, kdo zpestřit zimní potravní nabídku pro přezimující  druhy ptactva a  těšit se pohledem  ten malý opeřený  kousek přírody, který přinášejí do blízkosti našich domovů svou přítomností na krmítku nabízíme naše výrobky.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
200
13269
cache: 0024:00:00