Jak na věc


archiv čt podle abecedy

Výběrové řízení na služební místo odborný rada oddělení Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou.

    … při příležitosti 10. výročí založení Mezinárodního centra pro archivní výzkum (International Centre for Archival Research, ICARUS). Během 10 let své existence vytvořil ICARUS mezinárodní síť paměťových institucí zpřístupňující prostřednictvím digitalizace mnoho archivních dokumentů v rámci mezinárodně uznávaných a badatelsky hojně využívaných projektů, např. MONASTERIUM, MATRICULA, nově TOPOTÉKA.
    „Zvláštní místo v politických procesech zaujímaly monstrprocesy. Jejich iniciátoři a výrobci je konstruovali tak, aby doma působily otřesně, aby šokovaly. Jejich politická působivost měla překročit hranice státu a měla mít mezinárodní ohlas. Tomu odpovídalo jak politické zaměření, výběr obětí, příprava i průběh přelíčení, tak vykonstruovaná míra zločinů a krutost trestů. K nejvýznamnějším československým monstrprocesům patřily soudy s církevními představiteli, s tzv. vedením záškodnického spiknutí (M. Horáková a spol.), proces s V. Žingorem a spol. a s tzv. vedením protistátního spikleneckého centra (R. Slánský a spol.). Soudní přelíčení, ať se odehrávala v soudních síních, ve velkých sálech nebo v závodních jídelnách, se změnila v divadlo. Probíhala podle předem vypracovaného scénáře a s vybraným obecenstvem.“ (Převzato z knihy K. Kaplana a P. Palečka Komunistický režim a politické procesy v Československu).


Odborný seminář „Pavel Tigrid a Rádio Svobodná Evropa“

    Státní oblastní archiv v Praze (adresář)Státní oblastní archiv v Třeboni (adresář)Státní oblastní archiv v Plzni (adresář)Státní oblastní archiv v Litoměřicích (adresář)Státní oblastní archiv v Zámrsku (adresář)Moravský zemský archiv v Brně (adresář) Zemský archiv v Opavě (adresář)
    Zajímá vás historie Českého rozhlasu? O jednotlivých etapách jeho vývoje se v knize Od mikrofonu k posluchačům na téměř 700 stranách v 9 kapitolách rozepisuje 9 autorů. Jednotlivé části publikace si můžete prohlédnout zde.
    Veškerý obsah podléhá licenci Creative Commons (CC NC-BY-ND 3.0 CZ)http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/ jejichž autorem je Národní archiv.
    Oznamujeme badatelům, že badatelny a knihovny Národního archivu v Praze na Chodovci i na tř. Milady Horákové (1. oddělení) budou uzavřeny dne 19. listopadu od 9:00 do 13:00. Dále bude ve dnech 22. listopadu, 13. a 14. prosince 2018 uzavřena badatelna Národního archivu v Praze na Chodovci. V období od 21. prosince 2018 do 4. ledna 2019 budou uzavřeny badatelny a knihovny Národního archivu v Praze na Chodovci a na třídě Milady Horákové.
    AKTUÁLNĚ: Dne 21. 11. 2018 byly přidány další zvukové záznamy a také filmy nalezené v březnu 2018 v Panenských Břežanech a zdigitalizované Národním archivem. Více zde.


Národní archiv ve spolupráci s …

    V rámci slavnostního zasedání při příležitosti desátého výročí vzniku centra ICARUS dne 9. listopadu 2018 ve Vídni bylo Aleně Pazderové uděleno čestné členství Mezinárodního centra pro archivní výzkum za její mimořádný přínos na poli mezinárodní spolupráce mezi paměťovými institucemi.
     … Moravským zemským archivem v Brně, Státním okresním archivem Jihlava, Ústavem chemické technologie restaurování památek Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Odborem archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra České republiky a za organizačního zajištění České informační společnosti připravuje
    Edice deníku volyňského Čecha, aktivního účastníka druhého a třetího odboje Josefa Holce (1918–2018), nás seznamuje s autorovými životními osudy v závěrečném období druhé světové války a prvních poválečných měsících roku 1945.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
cache: 0024:00:00