Jak na věc


škola praha kateřinky

HISTORIE ŠKOLY                                                                                       

    A tak zemědělská škola staví na své minulosti, osidluje historickou budovu v Zápské ulici a usiluje o rozšíření tohoto zařízení. Daří se to hlavně díky úsilí řady pedagogických pracovníků - p. Šebesty v roli zástupce ředitele a Ing. Josefa Koláře, tehdejšího ředitele školy, kteří patřili k nejaktivnějším. S pochopením nadřízených orgánů byla budova rozšířena na stávající kapacitu, která umožňuje vzdělávat každým rokem 240 žáků. Z původní zimní školy se jim podařilo vytvořit střední zemědělskou technickou školu.


OD ZIMNÍ HOSPODÁŘSKÉ ŠKOLY KE STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLE

    V Brandýse byla vytvořena silná ekonomická základna existencí Okresní záložny hospodářské v Brandýse a Hospodářského spolku. Rok 1897 je rokem, kdy se přehodnocovalo školství v celé rakousko – uherské monarchii. Tehdy Vyhláškou c. k. místodržitele pro Čechy ze dne 9. prosince 1897 č. 159814 byly změněny učební osnovy Středních hospodářských škol s posílením praktických předmětů. Projednávání této vyhlášky vytvořilo vhodnou půdu k získání zemské podpory pro vznik Zimní hospodářské školy v Brandýse nad Labem. Neznáme všechny zákruty jednání, zejména bylo nutno pro zřízení nové školy získat Zemědělskou radu v Praze, ale podle Protokolu schůze kuratoria Zimní hospodářské školy v Brandýse n. L. z 31. října 1897 víme, že proces ustanovení školy byl tehdy dokončen a jednalo se již jen o drobné personální a technické otázky. Pro školu se uvažovalo s dvěma učiteli, z nichž jeden současně byl ředitelem. Do čela školy byl postaven Čeněk Havelka. Ostatní učitelé byli podle vyhlášky zákona místní e
    Ing. Josef Kolář řídil školu až do roku 1970, na jeho místo nastoupil Ing. Josef Jungr, který řídil školu plných 15 let. V roce 1985 byl Ing. Josef Jungr pověřen prací na MŠMT a do funkce ředitele školy byl jmenován Ing. Milan Pešek, který řídil školu až do roku 2003. Na jeho místo nastoupil Ing. Michal Onst.
    Současná Střední zemědělská škola v Brandýse nad Labem respektuje společenský vývoj, požadavky na trhu práce a v souladu s platnými předpisy o zemědělském školství upravila výrazně učební osnovy, výběr předmětů i profil absolventů školy.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
200
9219
cache: 0024:00:00