Jak na věc


škola praha kateřinky

HISTORIE ŠKOLY                                                                                       

    V SOkA se zachovala kniha zápisů těchto “Rozprav”, která ukazuje, že aktivní studentská odborná činnost byla na škole zorganizována od samého jejího počátku a byla řízena studenty samými. Podněcovala je ke studiu odborné literatury a učila diskutovat i formulovat vlastní odborná stanoviska.
    Celkově lze říci, že i když Zimní hospodářská škola od počátku poskytovala levné vzdělání, proti středním hospodářským školám více spjaté s praxí, nebyl zájem o ni tak velký, jak si zakladatelé představovali. Svědčí o tom i časté inzeráty v místním tisku a náborové akce před počátkem školního roku. Učitelé byli většinou externisté a na chodu školy se podílela špička tehdejší brandýské inteligence. Problémy byly často s přednáškami okresního veterináře, který pro velký rozsah povinností se nechtěl k výuce zavazovat. V letech 1900 – 1901 se zavázal k výuce na škole i význačný historiograf Brandýsa nad Labem Justýn Václav Prášek (1853 – 1924). Lze pochybovat o tom, že svému slibu dostál. Technické předměty vyučovali většinou odborní řemeslníci. Mimo první rok působil na škole košíkář a sedlář za plat 2 K na hodinu. Žáci se tak připravovali i k dodatečným výdělkům, které byly v okrese v mimosezonní době běžné.


OD ZIMNÍ HOSPODÁŘSKÉ ŠKOLY KE STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLE

    Současná Střední zemědělská škola v Brandýse nad Labem respektuje společenský vývoj, požadavky na trhu práce a v souladu s platnými předpisy o zemědělském školství upravila výrazně učební osnovy, výběr předmětů i profil absolventů školy.
    Na základě usnesení č. 050-13/2018 ZK ze dne 26. 4. 2018 zastupitelstvo Středočeského kraje rozhodlo o sloučení příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem. Integrovaná střední škola Františka Melichara Brandýs nad Labem - Stará Boleslav a Střední zemědělská škola, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Zápská 302 jsou sloučeny s účinností od 1. 9. 2018. 
    Ing. Josef Kolář řídil školu až do roku 1970, na jeho místo nastoupil Ing. Josef Jungr, který řídil školu plných 15 let. V roce 1985 byl Ing. Josef Jungr pověřen prací na MŠMT a do funkce ředitele školy byl jmenován Ing. Milan Pešek, který řídil školu až do roku 2003. Na jeho místo nastoupil Ing. Michal Onst.
    Zde je odkaz na bývalou Integrovanou střední školu Františka Melichara, nyní SZeŠ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Zápská 302, která je od 1. 9. 2018 součástí naší školy, ale stále sídlí na adrese Františka Melichara 370, Brandýs nad Labem: http://www.issb.cz/


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
cache: 0024:00:00