Jak na věc


čd telematika

Železniční most pod Vyšehradem dostane ještě šanci. Podle rakouského vzoru

    V oblasti železniční telematiky je vaším primárním klientem Správa železniční dopravní cesty a Skupina ČD. Plánujete v oblasti silniční telematiky také vytvoření takového až strategického partnerství s některým z klientů?
    Naši lidé mají obrovské know-how v oblasti dopravní telematiky na železnici a není v republice moc dalších segmentů, kde se telematika tak dobře uplatní jako právě v silniční dopravě.
    Principy řízení dopravy jsou obdobné. Požadavky na technologii se však projekt od projektu liší. Vždy se ale klade maximální důraz na spolehlivost a bezpečnost. Například systémy komunikace vlaků nebo vozidel jako je European Train Control System či kooperativní jednotky na silnici mají velký potenciál a rozvíjejí se rychlým tempem. ČD - Telematika chce hrát významnou roli v dodávkách těchto automatizovaných systémů v železniční i silniční dopravě.
    Jaké jsou vaše nejbližší cíle v novém segmentu silniční telematiky? Máte třeba stanovený procentuální podíl z celkového obratu firmy, kterého byste rádi dosáhli v tomto segmentu?


ČD - Telematika zamířila na dálnice a silnice

    ČD - Telematika je tradičním dodavatelem řešení pro firmy spojené se železniční dopravou. Nicméně letošní rok už není tak bohatý na investice do modernizace české železniční infrastruktury. Jak na to reaguje vaše společnost?
    V tuto chvíli čekáme na vyhodnocení zakázky úsekové měření rychlosti na dálnicích a zakázky na dodávku technologie pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy ve Středočeském kraji. Do konce roku plánujeme ve spolupráci s partnery ještě účast ve výběrových řízeních na modernizaci a výstavbu optické infrastruktury na dálnicích D5 a D2. Zajímat nás bude i dodávka informačního systému pro údržbu dálnic, která, jak doufáme, bude vypsána také ještě letos. Vypadá to, že o nás bude v souvislosti s pozemními komunikacemi slyšet čím dál víc.


Do Brna vlakem objížďkou. SŽDC na několik měsíců zavře hlavní koridor u Blanska

    Rádi bychom, aby se díky vstupu ČD - Telematiky podařilo soutěžit více veřejných zakázek. Pokud totiž budou mít zadavatelé více stabilních a spolehlivých partnerů na výběr, tak jim to v konečném důsledku umožní zvětšovat objemy vypsaných zakázek. Prospěje to rozvoji odvětví. Bylo by krátkozraké chtít jenom ukrajovat část trhu bez další přidané hodnoty. Daný strategický krok bereme s pokorou a díky tomuto rozhodnutí postupně získáváme reference pro širší uplatnění. Naše očekávání tržeb pro příští rok jsou v řádech desítek milionů korun se stabilním růstem v dalších letech. Do tří let bychom chtěli dosáhnout hranici 10 % celkového obratu z projektů silniční telematiky.
    Nejvýznamnějším zadavatelem zakázek spojených se silniční telematikou je Ředitelství silnic a dálnic a my věříme, že ČD - Telematika bude úspěšná ve výběrových řízeních i u tohoto zadavatele, třeba i na poli servisních smluv. Chceme být předním poskytovatelem telematických řešení na silnici tak, jak je tomu u železniční dopravy. Budeme se ucházet o zakázky taky u dalších správců komunikací, jako jsou Technická správa komunikací Praha, Brněnské komunikace, krajské správy. Dlouhodobě chceme být nejvýznamnější dodavatelskou a servisní organizací v oblasti dopravní telematiky pro resort Ministerstva dopravy.


Glosa: Za situaci na D1 nese odpovědnost ministerstvo, nikoliv kamiony

    Naší nespornou výhodou jsou mnohaleté zkušenosti z dodávek telematických a komunikačních řešení a síť servisních pracoviště po celé zemi. Naši lidé mají jedinečnou praxi ve správě a údržbě různých infrastrukturních systémů, místní znalost a krátké dojezdové časy. Na tomto základě můžeme stavět. Nicméně pro nové projekty, zejména u silniční telematiky, spolupracujeme s externími partnery. Pomáhají nám osvojit si další technologie, postupy a k zajištění co nejlepší kvality dodávky.
    Všechny varianty využíváme a plánujeme využívat i v budoucnu. Například o měření rychlosti se ucházíme v pozici hlavního dodavatele, což je pro nás ideální forma i do budoucna.
    ČD - Telematika je na trhu už 22 let a práce máme stále dost. Je to i díky tomu, že přirozeným vývojem a v souladu s dlouhodobou strategií rozšiřujeme portfolio našich aktivit. První vlaštovkou zcela nových aktivit v oblasti řízení dopravy byla realizace řídícího a dohledového systému pro silniční tunely v Brně. Nedávno jsme zahájili spolupráci s městem Liberec na pilotním projektu „chytré parkování“ pro města i obce v rámci konceptu Smart City. V oblasti ICT to bylo uvedení služeb kybernetické bezpečnosti nebo výstavba nového datového centra. Rozšiřujeme i poskytování bezplatné wifi pro cestující na nádražích. Prostě aktivně reagujeme na příležitosti. Stále více a důrazněji se budeme zaměřovat na segment pozemních komunikací.


Podepsáno. AŽD a Ústecký kraj vrátí každodenní provoz na trať, která byla na odpis

    Díky již zmíněné zakázce na systém řízení a dohledu v Brněnských tunelech jsme nabyli nové kompetence a přesvědčili se, že máme dostatečné zázemí i možnosti, abychom se prosadili i v tomto segmentu. Další zkušenosti a referenci jsme získali i v pilotním projektu kooperativních jednotek na dálnici D5. Sice všichni v tomto roce očekávali v oblasti telematiky větší počet vypsaných výběrových řízení, ale tam, kde byla pro nás vypsaná relevantní zakázka, už soutěžíme.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
cache: 0024:00:00